สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียนบ้านห้วยไร่

 
“ แสด – ขาว ”
แสด  สีประสมระหว่าง แดง ( กล้าหาญ  เสียสละ ) กับ เหลือง ( ความสว่าง  ปัญญา )
ขาว  หมายถึง ความซื่อสัตย์  บริสุทธิ์
แสด - ขาว  จึงหมายถึง  ความกล้าหาญ เสียสละ มีปัญญา และซื่อสัตย์