กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินตนา ติยานันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2