กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอำไพ ใจบัวหาร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี